La Cursa Organigrama
 
Organigrama
 
Senat
Comitè Promotor
24 membres
 
Ajuntament - Institut Barcelona Esports
   
Federació Catalana d'Atletisme
   
Turisme de Barcelona
   
Corredors.cat


1.- Definició línia estratègica general.
2.- Model de Marató.
3.- Característiques bàsiques recorregut.
4.- Proposta de director esportiu.
5.- Actuacions per millorar l’acceptació social i cívica de la Marató per part de la ciutadania.
6.- Dinamitzador d’iniciatives socials i esportives de suport.
7.- Avaluació dels informes de progrés promocional i organitzatiu de la Marató de Barcelona.
8.- Avaluació del resultat de cada edició i propostes de millora.
 
 
     
Coordinació General
 
Ajuntament - Institut Barcelona Esports


1.- Contractació i determinació de condicions amb l’empresa professional responsable de la promoció, captació de recursos i organització de la Marató de Barcelona, incloses les activitats complementàries de la mateixa.
2.- Campanya ciutadana de comunicació, sensibilització i promoció.
3.- Infraestructura bàsica de la ciutat per a la celebració de la Marató.
4.- Coordinació dels serveis municipals.
5.- Interlocució amb guàrdia urbana.
 
 
     
   
Organització Executiva
 
Amaury Sport Organisation
   
RPM Racing
   


1.- Organització executiva de la Zurich Marató de Barcelona.
2.- Contractació del sector esportiu.
3.- Captació i direcció del treball dels responsables dels serveis de la Marató.
4.- Pla de Màrqueting.
5.- Pla de Promoció.
6.- Comercialització de la Marató de Barcelona.
7.- Gestió i comercialització dels drets de televisió.
8.- Inscripcions.
9.- Contractació d’atletes d’elit.
10.- Logística de la cursa.
11.- Activitats complementàries (Fira del corredor, Pasta Party...).
12.- Disseny i implementació programa d’animació.
13.- Disseny i gestió del web oficial (www.zurichmaratobarcelona.com).
14.- Programa social i oferta turística de la Marató.
15.- Definició, comercialització i articulació de paquets turístics.